Byggelementer

Et bygg består av mange elementer. Vi leverer elementene ferdig, slik at du kan få jobben gjort i tide!

NBS - Et helhetlig elementsystem!

NBS leverer ferdige elementer til byggeplass med høy grad av ferdigstillelse. God planlegging og nøyaktig prosjektering sikrer høy kvalitet i alle ledd – alt til avtalt pris og tid. 

Vi leverer alle typer treelementer for bygg – tak, vegg og gulv. I tillegg leverer vi innfyllingselementer til eksempelvis leilighets -og industribygg og terrasser/balkonger.

Våre elementer tilpasses ditt prosjekt og ønsket utførelse, og selvfølgelig etter gjeldende tekniske forskrifter.

Veggelementer

Våre veggelementer har høy ferdigstillelsesgrad. Vi leverer veggene ferdig isolert med kledning samt vinduer/dører montert, tettet og omramming utvendig. 

Om ønskelig kan vi levere veggene med dampsperre og innvendig påforing, som sparer deg for mange timer på byggeplass.

Gulvelementer

Våre gulvelementer leveres normalt med I-bjelker i dimensjonert størrelse og impregnerte sponplater.Vi tilpasser selvsagt utførelsen av gulvelementene til ditt prosjekt!

Takelementer

Våre takelementer leveres normalt ferdig isolert, utluftet og klar for takstein og tekking. Vi kan også levere innvendig dampsperre og nedlekting, som sparer deg for mange timer på byggeplass.

Innfyllingselementer

Våre innfyllingselementer leveres som yttervegger, ferdig kledde klimavegger, balkonger og svalganger med vinduer og terrassedører montert. 

Veggene leveres med høy fedigstillelsesgrad, med for eksempel påmonterte fasadeplater, trekledning og ferdig innlistede vinduer/skyvedører og balkongdører utvendig. Elementene kan monteres og kompletteres via sakselifter slik at stillaskostnader minimeres.

Balkonger og terrasser

Vår leveranse kan også inneholde ferdige terrasser og balkonger. Disse kan leveres med høy ferdigstillelse, for eksempel med rekkverk, terrassebord, tekking og branntiltak, alt etter dine ønsker!

Kontakt oss

Risørveien 185, Risør

Tom@nbsnorge.no

90 88 88 55